Informasjon

Hvem kan delta?

NB!: Det vil ikke være mulighet for el/hybrid -bil på dette stevnet, dette pga. sikkerhetsmessige forhold vedrørende brann.

AMCARs street legal er åpent for førere som innehar gyldig førerkort samt førerlisens i form av engangs-lisens eller gyldig års-lisens. Som fører av Jr.Dragster må du ha fylt 8 år i løpet av konkurranseåret å inneha gyldig DR-J (junior) førerlisens.

Litt om gjennomføringen av kjøringen:

Man kjører først to til fem kvalifiseringsrunder, her får man en indikasjon på hvilken klasse man hører hjemme i. Man bruker også kvalifiseringen til å få et grunnlag for å kunne sette korrekt «dial-in».

I klassene «Bracket» og «Jr.Dragster» kjøres det med handicap start. Dette betyr at to biler med forskjellig «dial-in» ikke starter samtidig. Den raskeste bilen vil få en start-forsinkelse tilsvarende forskjellen i «dial-in».
For eksempel vil «dial-in» på ni sekunder starte to sekunder etter «dial-in» på elleve sekunder. Poenget med dette er at bilene i teorien skal passere mål-linjen samtidig, og at reaksjonstiden skal utgjøre forskjellen.

I klassene «Street» og «Bad Boys» starter begge likt og «førstemann i mål vinner paret.
Dersom vedkommende har tyvstartet eller kjørt raskere enn 8.70/7.70 vil motstanderen bli vinner av heatet. Kjører begge raskere enn fastsatt indeks, blir den som kommer nærmest klassens indeks vinner.

Klasseindeling:

«Bracket»
Dette er en klasse som passer for alle biler. Her velger føreren selv en «dial-in» som er en idealtid man skal komme nærmest mulig uten å komme under.
Den laveste tiden i denne klasse er 7.70 sekunder.

«Street»
Dette er en klasse for relativt raske biler. Her er det første mann til mølla som gjelder.
Den laveste tiden i denne klassen er 8.70 sekunder -kjøre man raskere enn dette blir man disket.

«Bad Boys»
Dette er klassen for de virkelig raske bilene. Som i «Street» gjelder det å komme først over mål-linjen.
Laveste tillatte tid er 7.70 sekunder.

Alle klassene er åpen for alle registrerte biler og pickups.