Tilleggsregler Bil

Lofoten Raceway

Teknisk Arrangør: Amcar Tromsø

Status: Amcar Street Legal Nord Norges cup

Konkurransen avholdes i samsvar med de internasjonale sportsreglement og det nasjonale sportsreglement for Norge.

Arrangørlisens NR: ARDR 19.09534

Dato: 31.08-2019

Sted: Svolvær Lufthavn

Startavgift: 300 Kroner 

Påmeldingsfrist 25 august. Etteranmeldelse: 500 Kroner

Engangslisens: 300 Kroner(Alle førere MÅ ha lisens)

Minner om at løsere skal fjernes fra kupe og bagasjerom.

Det er tillatt med «sit in» i street legal. Krav til passasjer er som fører på alle punkter (sete, sikkerhetssele, kjøreutstyr) med unntak av førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller 16 år. Der er samme krav til passasjer med tanke på anti-doping. Det kreves engangslisens og inngangsbillett for sit in.

Teknisk kontroll: Fra klokken 1200-1600. Deltagere som ikke har hentet sine løpspapirer i sekretariatet, vil bli avvist i teknisk kontroll inntil disse er brakt i orden.

Teknisk kontrollør: Tore Edvardsen

Klasser:
Bracket, Street, Bad Boys, Bad Boys Extreme, Modified, Heavy Modified,
Snøscooter, Motorsykkel.

Kjøretøy uten vognlisens som benyttes må være registrerte iht. Vegtrafikkloven.

Det må være minimum to deltakere i hver klasse for å premiere.

Startmåte: Tre

Tidtaking: Hattfjelldal

Bane: 201 meter. Asfaltdekke

Løpsleder: Ole Pilskog

Ass. Løpsleder: John Arne

Juryleder: Hugo Pettersen

Jurymedlemmer: Ole Dalbye Kristensen, Vegard Jørgensen

Sanitet: Røde kors

Førermøte: Kl.16.30 Obligatorisk oppmøte for alle førere. Eventuelle endringer i tidsplanen, eller ekstra førermøte annonseres over høyttaler.

Det er førers plikt å holde seg orientert om dette.

Tidsplan: Kjøring starter ca.kl.17.00 avsluttes senest kl. 22.00

Premie: 1000,- for klassevinner.  250,- for runner up.

Depot/Startplate
Ingen adgang på startplate for andre en funksjonærer. Teamcrew skal ha refleksvest eller teamklær. Publikum og deltagere har fri adgang innenfor sperringene i depot. 
Brennstoff må oppbevares på godkjent beholder. (Gjelder hele området) 
Vi oppfordrer team til å ha godkjent brannslukker lett tilgjengelig i depot.
Motor skal ikke startes i depot uten at fører sitter i førersete.
Kjøretøy kan kun flyttes av person med gyldig førerkort for vogntypen.

Burn-out, Trackbite:
For å unngå skader på asfalt skal burnout foretas i henhold til instrukser fra funksjonærene på startplata! 
Det er ikke tillatt å benytte Trackbite. 
Slicks er ikke tillatt i Street Legal.

Startnummer
Deltakerne uten fast startnummer får tildelt dette i sekretariat. Startnummer skal merkes opp i henhold til NBF’s anvisninger. Startnummer skal også merkes på frontrute høyre side.

Elbil:
Elbil tillates ikke.

Det er totalforbud på røyking inne på hele området.